Podmienky používania1. Používaním a vstupom na túto internetovú stránku súhlasíte s nižšie uvedenými podmienkami používania. Autori stránok nenesú žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku používania týchto stránok.

2. Uvedené informácie o spánku, tipy a triky na zlepšenie robíte len na vlastné riziko. Autori webu nenesú žiadnu zodpovednoť za akékoľvek zdravotné komplikácie spôsobené používaním týchto stránok.

3. Používanie týchto stránok nedokáže nahradiť poriadnu lekársku starostlivosť. Ak trpíte akýmikoľvek dlhodobými ťažkosťami, obráďte sa na svojho lekára, ktorý vám následne môže odporučiť návštevu špecializovaného laboratória.

4. Úlohou týchto stránok je informovať širokú verejnosť o spánkovej problematike a jej dôležitosti.