Ako spánok matky vplýva na zdravie novorodenca

Dominika Gáborová | 2017-09-11 16:32:03

Každoročne sa stretávame s miliónmi prípadov žien, ktoré svoje dieťa porodili predčasne. Môžu za to rôzne neočakávané udalosti počas priebehu tehotenstva. Existuje však jeden veľmi podceňovaný činiteľ, ktorý má veľký dopad na riziko predčasného pôrodu na základe čerstvo publikovaného výskumu vo vedeckom časopise Nature.


Tým činiteľom je kvalita spánku tehotnej ženy. Ide o fakt, že ženy s poruchami spánku sú náchylnejšie na vznik infekcie, ktorá sa môže preniesť na dieťa a tým zapríčiniť jeho predčasný pôrod. Zdroje uvádzajú, že sa každoročne narodí až 15 miliónov detí predčasne a to viac ako 3 týždne pred typickým ukončením 40 týždenného tehotenstva. Tieto deti majú menší čas vyvíjať sa v maternici a s tým je  spojené aj vyššie riziko ďalší komplikácií ako poškodenie sluchu, mozgová obrna, poruchy učenia, v najhoršom prípade až smrť dieťaťa a mnohé ďalšie. Potrebné je však podotknúť, že ani pri úplne donosených deťoch sa tomu niekedy nedá zabrániť. Aby sme tento jav lepšie pochopili a  vedeli mu predísť, vedci z Kalifornie zisťovali, ako poruchy spánku vplývajú na predčasné narodenie dieťaťa.

Výskum bol realizovaný na vzorke 3 miliónov pôrodov, ktoré sa odohrali v Kalifornii od roku 2007 až do roku 2012. Lekári diagnostikovali až 2 300 ženám poruchu spánku počas tehotenstva. Či už išlo o nespavosť, spánkovú apnoe, nadmernú spavosť alebo syndróm nepokojných nôh. Tieto choroby sú vážne nielen pre matku, ale aj pre jej dieťa. Kalifornskí vedci zistili toto: Nespavosť zvýši riziko predčasného pôrodu o 30 %, kým spánková apnoe až o 40 %. 5,3 % žien so spánkovými poruchami porodilo svoje dieťa až o 6 týždňov skôr ako je bežné u 40 týždenného tehotenstva, kým ženy bez takýchto porúch len v 2,9 % prípadov. Ak ste žena, ktorá sa plánuje stať mamou a pociťujete, že s vaším spánkom nie je niečo v poriadku, zvážte dodržiavanie pravidiel spánkovej hygieny a poraďte sa so svojím lekárom.

Zdroj: Nature.com; doi: 10.1038/nature.2017.22419 
doi: 10.1097/AOG.0000000000002132.


Sledujte nás na Facebooku