Nedostatok spánku u detí urýchľuje starnutie na bunkovej úrovni

Juraj Vasek | 2017-07-11 17:54:05

Aj vás rodičia posielali zavčasu ako deti do postele? Vedeli ste, že vám chceli pomôcť k dlhému a zdravému životu: V dnešnej dobe aj naďalej objavujeme dôsledky nedostatku spánku na naše telo.

Vedecký tím z Princetonskej Univerzity pred necelými 2 mesiacmi publikoval výsledky svojej štúdie vo vedeckom časopise Journal of Pediatrics. Zaoberali sa skúmaním závislosti medzi dĺžkou spánku a dĺžkou telomér.

Teloméry sú opakujúce sa úseky DNA na konci chromozómov. S každým delením buniek dochádza k replikácií DNA, avšak vo väčšine buniek pri tomto procese dochádza k skráteniu telomér. Postupné skracovanie dĺžky telomér vedie k starnutiu bunky. Úlohou telomér je chrániť konce chromozómov a zabrániť skráteniu časti DNA, ktorá nesie gény.

V už spomínanom výskume preskúmali informácie od 1567 amerických detí vo veku 9 rokov narodených v rokoch 1998 až 2000. Vzorky DNA boli získavané zo slín a priemernú dĺžku spánku od zákonných zástupcov.

Z výsledkov sa zistilo, že deti ktoré spávali menej mali kratšie teloméri, než deti, ktoré spávali viac. Za každú chýbajúcu hodinu spánku boli dĺžky telomér o 1.5 % kratšie. Zároveň sa nepreukázali žiadne rozdiely v závislosti od pohlavia, rasy alebo sociálno ekonomického statusu.

zdroj: IFLScience, doi:10.1016/j.jpeds.2017.05.014


Sledujte nás na Facebooku