Monitorovanie spánku | Aktigrafia

Dominika Gáborová | 2017-04-15 21:00:00

Existuje veľa dôvodov, prečo ľudia hľadajú spôsoby ako zaznamenávať informácie o spánku. Svoje využite môže monitorovanie spánku nájsť napríklad v zdravotníctve. Dnes si predstavíme jednu z metód, ktorou je možné monitorovať spánok.

Aktigrafia je metóda zaznamenávania pohybov tela, najčastejšie zápästia, pomocou zariadenia, ktoré vyzerá ako náramok a obsahuje pamäťový čip, senzor pohybu, filtre okolitých vybrácií. Zo získaných dát je možné identifikovať bdenie od spánku a tiež, či sa človek nachádza v ľahšej aleho hlbšej fáze spánku. Je to preto, že počas spánku sa človek oveľa menej pohybuje. V hlbších fázach sú pohyby úplne utlmené. Pre účely zaznamenávania spánku sa Aktigraf nosí na nedominantnej ruke. Aktigrafické zariadenia môžu byť doplnené o prídavné senzory, napríklad teploty, okolitého svetla, zvuku, tepu, EKG, odporu kože a iné.

Zdroj fotografie: Actigraphcorp.com

Tento prístroj sa však väčšinou používa pri meraní rytmu spánku a bdenia u pacientov s rôznymi spánkovými poruchami, u detí alebo v rozsiahlych štúdiách na veľkej vzorke ľudí alebo testoch nových liekov. Najnovšie výskumy ukazujú, že môže nájsť využitie aj pri overovaní získaných dát z dotazníkov alebo či pacient vyžaduje ďalšie testovanie oveľa komplikovanejšou a drahšou polysonografiou. Aktigrafia ako metóda merania spánku sa začala čoraz viac používať od roku 1990. Je menej finančne náročná a pacienti sa môžu voľne pohybovať. Zariadenie môže zaznamenávať pohyby počas niekoľkých týždňov bez prerušenia, čo sa o iných metódach zaznamenávania spánku povedať nedá.

Zdroj fotografie: Mi.com

Aktigrafia nachádza uplatnenia aj v iných oblastiach zdravotníctva, kde môže slúžiť aj na zistenie porúch chôdze, počtu prejdených krokov alebo spálených kalórií. Pre zatraktívnenie tohto zariadenia pre pacienta, aktigraf často obsahuje aj hodiny. Okrem certifikovaných medicínskych zariadení našla aktigrafia svoje využitie aj v produktoch pre bežných ľudí. Stala sa základom mnohých lacných športových náramkov, ktoré je možné kúpiť za pár desiatok eur v bežných elektro predajňach či športových potrebách. Je dôležité poznamenať, že bežne predávané zariadenia by nemali byť použité na diagnostiku porúch a nemusia sa presnosťou vyrovnať zariadeniam, ktoré prešli riadnym klinickým testovaním a certifikačným procesom. Ak trpíte nejakými spánkovými ťažkosťami, mali by ste vyhľadať pomoc odborníka.


Sledujte nás na Facebooku